HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng thanh toán tại Nội Thất An Phú áp dụng 2 hình thức như sau:

1 – Thanh toán trực tiếp:

Quý khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng giao dịch của Nội Thất An Phú hoặc

với các kiến trúc sư Quản lý công trình .

2 – Chuyển khoản ngân hàng:

Theo hình thức thanh toán này, quý khách có thể thanh toán đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp cho Nội Thất An Phú  tại quầy giao dịch Ngân hàng, chuyển qua ATM Ngân hàng hoặc chuyển qua dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng. Hiện tại, quý khách có thể chuyển khoản cho chúng tôi theo ngân hàng dưới đây:

*Tên tài khoản (Nếu CK từ TK Công ty):  Công ty CP ĐTTM PT Nội Thất An Phú.
*Số tài khoản công ty : 03111 0060 0008
*Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội-CN Đông Anh, Hà Nội.
**Tên tài khoản cá nhân: Nguyễn Văn Cườmg
**Số tài khoản cá nhân : 0310108384009
**Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội-CN Đông Anh, Hà Nội.
**Tên tài khoản cá nhân: Nguyễn Văn Cườmg
**Số tài khoản cá nhân :0961000025051
**Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương -CN Đông Anh, Hà Nội.